HOME>产品中心> 铝箔胶带系列
铜箔胶带系列 铝箔胶带系列 纳米碳胶带系列 导电布胶带系列 醋酸布胶带系列 导热胶带系列 PET胶带系列 阻燃胶带系列
铝箔胶带系列
产品介绍
产品参数

铝箔胶带系列

 

 

              铝箔胶带由铝箔和进口的压力克压敏胶涂布而成。其次屏蔽则需要在胶带胶面胶粘剂中添加导电物质“镍”来导电从而达到屏蔽的

 


作用。对比铜箔胶带具有极高性价比。产品具有优异的导电性能、导热性能。产品主要应用在电磁屏蔽、散热、接地方向;主要是铝箔

 

 

异的导电性能在使用过程中起到导电的作用。该系列产品可根据客户要求开发生产 单面单导、单面双导、双面单导、双面双导及不导

 

 

电铝箔胶带;另,胶面可进行网格化处理;该系列产品最低厚度可低至0.01mm。

系列

型号

总厚(mm)

基材类型

电阻值(Ω/in2)

屏蔽效能(db)

操作温度(℃)

剥离力(gf/in2)

持粘力(H/in2)

单面单导系列

HB-DL10

0.01±0.001

优质铝箔

导电面≤0.05

50-70

10-40

≥700

24

HB-DL50

0.05±0.005

优质铝箔

导电面≤0.05

60-80

10-40

≥1200

48

HB-DL80

0.08±0.005

优质铝箔

导电面≤0.05

60-80

10-40

≥1500

48

HB-DL100

0.1±0.01

优质铝箔

导电面≤0.05

60-80

10-40

≥1800

4

单面双导系列

HB-SL10

0.01±0.003

优质铝箔

≤0.05

50-70

10-40

≥600

24

HB-SL50

0.05±0.005

优质铝箔

≤0.05

60-80

10-40

≥1000

48

HB-SL80

0.08±0.005

优质铝箔

≤0.05

60-80

10-40

≥1200

48

HB-SL100

0.1±0.05

优质铝箔

≤0.05

60-80

10-40

≥1500

48

双面双导系列

HB-SLJ12

0.012±0.002

优质铝箔

≤0.05

50-70

10-40

≥600

48

HB-SLJ50

0.05±0.005

优质铝箔

≤0.05

60-80

10-40

≥1000

48

HB-SLJ80

0.08±0.005

优质铝箔

≤0.05

60-80

10-40

≥1200

48

HB-SLJ100

0.1±0.01

优质铝箔

≤0.05

60-80

10-40

≥1500

48

     

 

各项目测试执行标准:

 

 

        厚度/宽度/长度:ASTM D3652;

 

 

        电                 阻:ASTM F390;

 

 

        屏   蔽    效  能:MIL-DTL-86528E;

 

 

        剥       离      力:ASTM3330;

 

 

        持       粘      力:ASTM D3654